A tömjén szent olaja

„Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat…”

Zsoltárok könyve 141:2

Az olajokkal sokféle módon dolgozhatunk. Hívhatjuk őket segítségül mikor a fizikai test szorul gyógyításra, vagy ha érzelmi szinten szeretnénk szubtilis hatásaik révén támogatást nyerni. Azonban az élet láthatatlan rétegeinek mélységibe és magasságaiba tágulnak bele azok a transzcendens folyamatok, melyek megtapasztalásához hozzásegíthetnek bennünket azok a szubsztanciák, melyek az illóolajokon keresztül nyilvánulnak meg.

A növények esszenciái az élet kódjait, az élet törvényeit hordozzák magukban és hozzásegíthetek bennünket ahhoz, hogy olyan minőségbe emelkedjünk, ahol ezeknek a magasabb szintű, de mélyebben ható törvényeknek magunkat alárendelve vezethetjük életünket.

A szakrális olajok felhasználási területe leginkább a meditáció, a lélek gyógyítás, az ember energetikai terének rendezése, kenet készítés, kapuk nyitása, szakrális terek létrehozása és megtartása, belső utazások kísérése, védelme, támogatása, az ember spirituális emelése, az ima megszentelése, látomások és álmok hívása.


Azok a leírások, amelyek az olajok magasabb szintű vonatkozásait tárgyalják arról szólnak, hogy ezek a különleges olajok szimbolizálják, megjelenítik képviselik az isteni intelligencia, az univerzumot kreáló energia és a Fény, anyagi megnyilvánulását, materializálódását. Támogatást adnak, hogy gyógyítsuk fizikai, lelki és szellemi síkon magunkat, magasabb szintre emeljük tudatosságunkat, megerősítsék spirituális erőinket és kapcsolódásainkat és ezek által vezessenek minket a belső utakon.


Beszélnek ezek a leírások arról is, hogy olyan transzcendens tudásokat is hordoznak magukban, melyek látnoki képességeket adnak használójuknak, képesek utaztatni a tudatot elmúlt életek és a létezés különböző dimenziói között.

Sajátosságuk, hogy nem csak egyéni, de csoportos, sőt kollektív hatásokat is kifejthetnek.

A szakrális olajokat a nagy világvallások közül mind alkalmazta, de nem csak az intézményesített vallás kellékei voltak, hanem minden olyan kisebb-nagyobb vallási, ezoterikus, spirituális, mágikus, sámánikus hagyományokat gyakorló, rituálékat és szertartásokat végző közösségé, amely az őseredeti forrás, az ősok, az élet lényegének, a bennünket körbe táncoló magasabb szintű energiáknak és erőknek, Istennek a megtapasztalását és a mind ezekkel való összekapcsolódás lehetőségét keresték önmagukban, és a mindannyiunkat átható felsőbb intelligencia, a buddhi, a belső bölcsességnek, a szívnek való megnyílás menedékében.

Mindennek  lényegi átéléséhez, megtapasztalásához nem a vallás intézményesített formái, vagy a szertartások látványos külsőségei, szabályai és keretei segíthetnek csak hozzá bennünket, hanem az a belső hozzáállás és viszonyulás, amivel az olajok és rajtuk keresztül a szakralitás felé fordulunk.

A szakrális olajok felhasználási területe leginkább a meditáció, a lélek gyógyítás, az ember energetikai terének rendezése, kenet készítés, kapuk nyitása,  szakrális terek létrehozása és megtartása, belső utazások kísérése, védelme, támogatása, az ember spirituális emelése, az ima megszentelése, látomások és álmok hívása.

A tömjén a szakrális olajok egyike.

Fogalma ember emlékezet óta része, eszköze a spirituális és szakrális gyakorlatoknak, szertartásoknak. Az ókorban védelmi céllal égették a templomokban, hogy a híveket és a szertartás menetét megóvja a gonosz erőktől, valamint, hogy tisztítsák általa a teret, elkerülve a tömegben terjedő betegségeket. Ami viszont fontosabb: átvezette a szertartás vezetőket és jelen lévő tömeget is az emelkedettségbe.

Minden nagy civilizáció alkalmazta a tömjént. Az egyiptomiak, rómaiak, görögök, perzsák egyaránt szertartásaik kellékeként tisztelték.

A görög mitológia szerint például a tömjént adó fa úgy jött létre, hogy Héliosz a Nap isten beleszeretett egy halandó lányba, akit az apja élve eltemetett inkább mint hogy szerelmük beteljesülhessen. Héliosz átmelegítette a talajt, mintegy karjaiba ölelte és ebből a szerelmes ölelésből a lány újjászületett a tömjénfa formájában.

Az ókorban a hatalom jelképének számított, hatalmas értéke volt.

Az Atya, az isteni tudatosság, a belső Fény, az apa, a férfi minőség megtestesítője.

Talán a tömjén Isten illata is…

Jézusnak születése napján a Három Királyok szimbolikus ajándékokat vittek, melyek közül az egyik a tömjén olaj volt. Nem véletlen, hiszen ennek a hatalmas spirituális erővel rendelkező olajnak az egyik képessége, hogy összeköti a lelket az isteni minőséggel, vagyis nyitott csatornát teremt.

A tömjén a Krisztus tudatosság erejét hordozza magában és megjeleníti az isteni szeretetet a Földön és a kisded Jézus tisztaságát szimbolizálja.

Abban tud nekünk segíteni, hogy legyen látásunk a lélek fényére, és hallásunk a mindannyiunkban jelenlévő belső bölcsesség üzeneteire.

Energetikailag nagyon komplex módon gyógyít.

Amikor az embert nagy trauma éri az élete során, úgy tartják, hogy bizonyos lélekrészek leszakadnak és amíg fel nem szabadítjuk őket, benne ragadnak annak a traumatikus emléknek az energiájában. Lélekrész vesztésnek hívják ezt az állapotot és ez áll a hátterében annak, amikor valaki mindent elkövet, de nem tud egyensúlyba kerülni, nem találja a helyét, konkrétan nem érzi egésznek magát.

Amikor a belső munkák során feloldjuk ezeket a traumákat, végül visszahívjuk a leszakadt lélekrészeket és újra a saját egységünkbe integráljuk őket.  Ez egy sámáni gyakorlat egyébként, melyben a sámán transz állapotban a láthatatlan világban tett utazása során megkeresi és visszahozza az elveszett lélekdarabot, nem kis megpróbáltatások árán.

Ma nem mindig van alkalmunk arra, hogy sámánok segítségét kérjük, azonban beemelve a tömjént az ilyen gyakorlatokat igénylő terápiás munkába, ennek folyamatában segíteni tud bennünket.

Érzelmi tekintetben leginkább azokon tud segíteni, akik a múlt emlékeiben ragadtak és nem tudnak továbblépni,

ennek a tulajdonságnak az energetikai vonatkozása egyébként akkor is érvényesül, mikor egy haldoklót kell megsegíteni abban, hogy el tudja engedni az életet.

A tömjén képes átsegíteni mindenféle értelembe megnyilvánuló krízisen, de leginkább ennek spirituális formáján és hozzájárulást jelent belső káoszban való rendteremtésben.

Akkor is szükség van a támogatására, ha ez a spirituális krízis abban áll, hogy elveszíti az ember a valósággal való kapcsolatát miközben a finomabb szintek megismerésébe és gyakorlataiban elmerül. Ez olykor minden belső úton járóval megesik – a tömjén ilyenkor biztonsággal megtart és visszasegít a két világ között húzódó horizontra, melyen valójában a spirituális út vezet, s amely sokkal inkább a világ felé tart, mint el attól.

Amikor meditációs olajként alkalmazzuk a tömjént,

akkor könnyedebben tudjuk a kavargó elme működését lecsillapítani, elnyugtatni a benne zajló folyamatokat, elengedni a folyton gondolás, az elemzés, a probléma megoldó gondolkodás, a rágódás, az elmén keresztül való világhoz kötődés kényszerét.

Fizikai szinten

hatással van a tüdőre, javítja  a légzésfunkciót, elmélyíti, teljesebbé teszi légzést. Folyékony, lágyan áramló folyammá változtatja.

Ez az elmélyült légzés pedig a meditáció idején olyan mint egy kötél, amibe belekapaszkodunk és vezetésével biztonságosan haladhatunk előre a kijelölt úton. A légzés figyelése a mentális gyakorlatokban azért nagyon fontos, mert ha sikerül az elmét egységbe olvasztanunk vele, akkor azt megkapja azt az elfoglaltságot, amit természete szerint megkövetel magának, azonban ezt mégis olyan módon teszi, amely egyúttal bennünket is mélyre vezet önmagukban. A légzésfigyelése és a légzésbe való tudatos belemerülés önmagában is hatékony meditációs gyakorlat. Aki ura a légzésének, ura az elméjének is. Ennél nem is kellene igazából több…

Mindannyiunkban vannak olyan sötétben maradt részek, melyekre nem szívesen nézünk rá, ha úgy tetszik olyanok, melyeket nem világít be a tudatosság fénye. Ezek a tulajdonságok, minták, működések, aspektusok így az árnyékba, vagyis a tudattalan területére süllyednek, de nem tűnnek el… nagyon is hatnak ránk és negatív módon befolyásolnak általában. A tömjén segít ezekre az árnyas, sötét belső tájakra is elvinni a fényt és beemelni az ott megbúvó tartalmakat a tudatosság terébe. Tehát a belső feltáró munkákban az olaj nagy segítséget jelent.

Nem csak feltár és ezzel feltép sebeket, hanem egyszerre gyógyítja is azokat. Ezzel belső igazságaink belátásához, kimondásához segít hozzá, valamint az élet nagy törvényeinek és igazságainak meglátáshoz is, illetve a velük összhangban való élethez kísérnek bennünket. Ezek által segít hozzá az őszinte, tiszta, sallangoktól, ferdítésektől és hazugságoktól, vagyis az önbecsapásoktól mentes, hiteles és önazonos élethez.

A tömjén lényegének, működésének, erőinek megértését kevésbé a vele kapcsolatos információk, mint inkább a felé fordulás, a befogadás, az önátadás, az előtte való megnyílás, a mély, személyes, bizalommal, legfőképp tisztelettel teli megtapasztalás hozhatja el… ezt kívánom Nektek!

Tetszett?

Osszd meg Facebookon
Küldd el emailben

Szólj hozzá

Az oldal tartalma nem másolható

Ha szeretnél kapcsolatban maradni, akkor csatlakozz a közösségi oldalaimhoz.