Érzelmi aromaterápia szett sorozat – bevezető

Körülöttünk az élet minden rezdülése, minden megélés, minden tapasztalás érzelmi reakciókat vált ki belőlünk, folyamatokat indít el. Ezek a folyamatok determinálják viselkedésünket, érzelmi állapotainkat, a környezet ingereire adott válaszaink minőségét, a gondolatainkat, a hangulatunkat, vagyis összességében mindazokat a dolgokat, amelyek meghatároznak bennünket, mint személyiséget.

Tudtátok, hogy mindazok az érzelmi és reakció minták, amelyek jellemeznek bennünket, 95%-ban 4 éves korunkra töltődtek be tudattalan tartalmainkba? Úgy működnek és hatnak ezek a programok, hogy legtöbbször tudomásuk sincs arról, hogy miért is cselekszünk, értelmezünk vagy élünk meg szituációkat, eseményeket, történéseket úgy ahogy.

35 éves korára az embernek nincs olyan érzelme, vagy gondolata, ami nem egy bizonyos séma szerint formálódna meg.

Korábban úgy vélték, hogy 25 éves korra az agy neuroplaszticitása stagnál, vagyis változtatni berögzült működésein, formázni az általa kezelt programokat nehezebbé válik. Nos, talán a gyermekkori rugalmasságából valóban veszít, de az agy ezen készsége nem veszik el. Bármikor képes újra szervezni, átszervezni működését. Ez a különleges tulajdonság nem csak akkor érvényesül, amikor valami betegség, trauma, sérülés folytán szükséges az agynak újra építenie hálózatát, újraszerveznie rendszerét, hanem akkor is, amikor önmagunk, vagyis személyiségünk fejlesztésével foglalkozunk. Ennek lehetőségével élve vagyunk képesek arra, hogy átírjuk a benne futó működéseket, s ennek folyamatában az aromaterápia, az illóolajok, esszenciák alkalmazása jelentős segítségükre lehet.

Az érzelmeink tulajdonképpen kognitív folyamatok eredményei.

Különböző szocializációs folyamatokból származnak, vagyis annak formáiból, mint a családi, a kortárs, az intézményes szocializáció. Vannak érzelmek, amelyekről megtanuljuk, hogy bizonyos helyzetekben helyük van, vagy éppen nincs. Megtanuljuk, hogy egyes szituációkban milyen érzelmi viselkedéseket vár el tőlük a környezetünk, a társadalom. Van, amikor számunkra hiteles személytől látunk olyan példát, amit mi átveszünk, eltanulunk, magunkra öltünk. És persze van, amikor eddigi élettapasztalataink, megéléseink tükrében, eddigi konzekvenciáink alapján érzünk, viselkedünk, reagálunk.

Ezek az előre meghatározott módokon megélt érzelmi élmények számos területen determinálnak bennünket.

Észlelésünket, értelmezésünket, érzelmi hőfokunkat, a világ és a környezet ingereire adott válaszreakcióinkat határozzák meg.

Mikor érzelmi működésekről beszélünk, kell és fontos említést tenni arról, (különösen akkor, ha az érzelmi aromaterápia hatásmechanizmusát szeretnénk mélyebben megismerni és megérteni), hogy milyen kémia folyamtok kísérik és alakítják, befolyásolják mindazokat a működéseket, amelyekről eddig szó esett.

Hiszen tulajdonképpen érzelmeink nem csupán agyi és idegrendszeri történések, hanem hormonális hatások következtében is alakulnak, változnak. Fiziológiai alapjai tehát összetett rendszerre épülnek. Ezekre a hormonális hatásokra erősítenek rá az illóolajok, mikor a bennük lévő hatóanyagok megváltoztatják az agy kémiai állapotát.

Az őket alkotó kémiai vegyületek segítenek bennünket ahhoz, hogy az olajok használata során különböző érzelmi és mentális állapotokat éljünk meg.

A limonén tartalmú olajok egyéb más tulajdonságaik mellett a hangulatunkat javítják, az alfa-pinén tartalmúak rendelkeznek nyugtató hatással is , a bergaptent tartalmazó bergamott szorongásunkat oldja, ugyanakkor vannak stimuláló, tonizáló, élénkítő hatású olajok, vagy olyanok melyek hatására nyitottabbá, kommunikatívabbá, befogadóbbá válunk, mely agyunk kémiáját ennek megfelelően módosítják, illetve kognitív funkcióinkat befolyásolják.

Érzelmileg helyes működésünk életminőségünk szempontjából döntő befolyású, hiszen meghatározza kommunikációnkat, társas kapcsolatainkat, szociális környezetünk minőségét, belső világunk hangulatát, hiszen a külső ingerekre, történésekre adott válaszokat hívnak bennünk elő.

Az immunológia, endokrinológia és neurológia tudományaira épülő pszicho-neuro-immunológia Candace Pert farmakológus nevéhez fűződik, aki hosszas kutatómunkákat végzett. Ezek nyomán megalkotta az új paradigma orvoslás nézetét, mely szerint minden betegség pszichoszomatikus eredetű. Az emberi egészet, mint pszichoszomatikus információs hálózatot értelmezi, melyben az agy és a test különböző részei, valamint a tudat, a lélek, tehát a fizikai szintet megtöltő szubtilis tartalmak együttműködnek és hatnak egymásra.

A doTERRA érzelmi aromaterápia szettjét 6 keverék alkotja.

A Motivate (vagyis a motiváció), a Cheer (az öröm), a Passion (vagyis a szenvedély) valamint Peace (a béke), a Forgive (megbocsájtás, elengedés) és a Console (támasz, a megtartás).

Mikor 2018-ban elkezdtem ismerkedni és dolgozni ezzel a készlettel hamar megfogalmazódott bennem, hogy tulajdonképpen a 3-3 olaj 2 különböző irányt és energiát képvisel. Előre bocsájtom, mindez a személyes véleményem, meglátásom, értelmezésem, megélésem a készlettel kapcsolatban, tehát nem a cég által rendelkezésre bocsájtott információ, vagy állítás.

A Console, a Forgive, a Peace, az érzelmi munka folyamatán belül, a múlt eseményeivel dolgozik.

Segítenek a megélt tapasztalatok feldolgozásban, erőt adnak és megtartanak, amíg kitisztítjuk, gyógyítjuk sebeinket. Befelé és lefelé mozdítanak energetikailag és itt a lefelé az nem egy negatív attitűdöt jelent, inkább csak az általa támogatott belső munka irányát, a csillapító, csitító, csendesítő energiát.  Abban segítenek, hogy azokat az alapokat, amelyeket a múlt eseményei vetettek nekünk, számunkra megfelelő, bennünket megsegítő módon rendezzük.

A Motivate, a Cheer a Passion pedig előre mutat, felfelé húz

Visszahívnak az aktív létbe, az örömbe a cselekvésbe, a jelenlétbe – és a jövő szép reményeit tárja elénk. Kifelé fordítanak és felfelé emelnek energetikailag.

Mikor összefüggésben nézek rájuk, számomra egy teljes folyamat rajzolódik ki. Teljes érzelmi megújuláson vezetnek végig.

A Console kiemel az elesettségből, segít felállni a sérülésekből, átsegít a mély változásokon, kísér azokban a transzformációs folyamatokban, melyeket legtöbbször a megélt traumák idéznek elő bennünk.

A Forgive segít önmagunknak és másoknak is megbocsájtani és az elengedés által gyógyítja a sebeinket, hogy aztán megérkezzünk a megbékéltség állapotába, amit a Peace képvisel.

Aztán elindulunk előre, elindulunk felfelé: megjelenik az öröm szikrája bennünk – ez a Cheer – amit ha táplálunk, erősítünk, védünk a feltámadó szelektől, abból lángra kap a szenvedély tüze és újra érezzük, hogy tenni, teremteni, alkotni kell – ez maga a Passion keverék.

Ez a hat olaj tulajdonképpen a feneketlen kút mélyéről, az öröm és boldogság állapotába kísérhet bennünket, vagyis egy teljes érzelmi folyamat zarándoklatán való végighaladásra alkalmas.

Az érzelmi olajok, vagy az érzelmi, illetve önismereti és személyiségfejlesztés célú aromaterápia esetében rendkívül fontos, hogy milyen módon alkalmazzuk az olajokat. Maga a figyelem, a koncentráció, a fókuszálás – a tudatosság – fogja teljessé tenni azt a folyamatot, amit elindítunk.

Az illóolajokkal végzett belső munka a korábban említett neuroplaszticitás fogalmához kapcsolódó folyamatokat indítja el. Eredményes és tartós változást képes elérni, vagyis rögzíteni, átírni, új észlelési és reagálási módokat, viselkedésmintákat, érzelmi állapotokat kialakítani. Pozitív-negatív hangolódásainkat programozhatjuk át, s személetmódot válthatunk, tehát alapvetően válunk képessé arra, hogy a torzult, sérül illetve nem kívánatos, vagy éppen újra kondicionálást igénylő jellemzőinket megváltoztassuk. Ebben fontos szerepet kap a tudatos programozás és hangolás, a meditáció és különböző mentális technikák szerepe és azoknak az illóolajokkal való együtt alkalmazása.

Dr. Pert arra következtetésre jutott, ami már egyébként sokszor bizonyított a gyakorlatban, hogy

a tudatosságnak létezik egy biokémiai alapja.

Tehát nem csak a testi működések és agyi folyamatok hatnak az érzelmekre, hanem érzelmi folyamataink is meghatározzák testi működéseinket. Tehát jóllétünket, egészségünket jelentősen képesek vagyunk befolyásolni gondolataink és érzelmeink karbantartása által, akár gyógyító, akár preventív jelleggel. Ezzel hatalmas szemléletváltásra készteti a nyugati orvoslást, amely eddig a fizikai részét az emberi lénynek teljes mértékben különválasztotta annak érzelmi működéseitől.

Howard Hall volt az, aki bebizonyította, hogy szervezetünk és immunrendszerünk működése a különböző önszabályozó technikák által tanítható, befolyásolható.

Azonban mindez akkor megvalósítható, ha a test, a tudat és a lélek közötti kapcsolatot, a kommunikáció hídját megteremtjük, máskülönben a szüleinktől hozott, átvett, belénk nevelt, felvett viselkedési és érzelmi sémák a tudatalatti szintjéről működő, ható erői, megnyilvánulásai fognak vezérelni bennünket.

Az érzelmi aromaterápia célja

túl azon, hogy az érzelmek és érzelmi működések, valamint a már említett különböző rögzültségek mintáit, blokkjait oldja és az átírást elősegítse, az is a célja, hogy az embert önmaga belső öröm-, és erő forrásával kapcsolja össze, segítse önön természetének feltérképezését és megértését, és elvezesse a tudatos életvezetéshez, melyben az ember megélheti tudatának teremtő erejét.

A  dōTERRA tudósai, szakemberei nagy tudás birtokában és végtelen kifinomultsággal állítják össze a különböző keverékeket, melyekben optimális arányban vegyítik azokat az illóolajokat, melyek a kívánt hatás elérését leginkább szolgálják, mind fizikai szinten biokémiai hatásaikat tekintve, mind pedig a finomabb érzelmi és energetikai szinteken.

Tartsatok velem és vegyük sorra a következő 6 részben, hogy milyen alkotók kerültek az érzelmi aromaterápia szett kis üvegcséibe, miért és miként hathatnak ezek érzelmi állapotainkra és minőségeinkre.

Tetszett?

Osszd meg Facebookon
Küldd el emailben

Szólj hozzá

Az oldal tartalma nem másolható

Ha szeretnél kapcsolatban maradni, akkor csatlakozz a közösségi oldalaimhoz.