Illóolajokkal a jóga útján

JÓGA ÉS ILLÓOLAJ ALKALMAZÁS KÖZÖS CÉLJA

Az illóolajok szubtilis, finomenergetikai alkalmazása, vagyis a szubtilis aromaterápia ugyanolyan belső út, mint a jóga gyakorlása és nagyon sok olyan párhuzam van közöttük, amely szinte kívánja azt, hogy a kettőt egyszerre is behívjuk abba az önfejlesztésbe, ami a testünknél kezdődik, érzelmeinken és érzelmi működéseinken át halad, egészen elménk koherenciájának megértéséig és a felette szerzett kontroll megszerzéséig. Mondhatnám, hogy a szubtilis aromaterápia tulajdonképpen egyfajta illat jóga.


Elkezdjük a különböző olajokat külsőleg alkalmazni, fizikai állapotunk helyreállítása, vagy jobbítása érdekében, csakúgy, ahogy a jóga gyakorlatait elkezdjük végezni azzal a céllal, hogy komfortosabban, kényelmesebben, egészségesebben élhessük meg a testünket. 
Kis idő után már érezzük, hogy a jóga gyakorlásának nyomán ennél sokkal több történik. A tapasztalatok mélyebb szinteken is kibontakoznak:  változik a testtudatosságunk, gondolkodásmódunk, érzelmi működéseink, de ami fontosabb ennél az az, hogy elkezd igény ébredni bennünk arra, hogy megváltoztassuk azokat a sémáinkat az életünkben, amelyek valójában sem nem visznek előre, sem nem jelentenek örömforrást, sőt van, hogy hátráltatnak is bennünket. 


Hosszabb idő után azt vesszük észre, hogy megváltoztak életünk jelentősebb sarokkövei, emberi kapcsolataink, viszonyulásaink, észlelésünk, reakcióink – vagyis mi magunk. Ez a változás, ami bennünk és általunk történik, s amit csak közvetetten idéz elő a jóga gyakorlása, maga az a kibontakozás és kiteljesedés, önmagunk újra definiálása, ami a fizikai-lelki-szellemi szintek tudatos megtisztítása, átrendezése, újraértelmezése nyomán elkerülhetetlen.

Az illóoolajokkal folytatott munka során hasonló folyamatok zajlanak le. Kibontakozik egy út, amely több dimenziós hatást fejt ki életünkre attól függően, mennyi időt és energiát szánunk a megismerésre és milyen mértékű erőfeszítésre vagyunk képesek, illetve hogy milyen mélységekig engedjük megérinteni magunkat az esszenciák energiái, minőségei által, fizikai hatásukon túl.

HOGYAN ÉS MIÉRT HASZNÁLJUNK OLAJOKAT A JÓGAGYAKORLÁSBAN?

Alapvetően, ha csak a fizikai szintet vesszük alapul, akkor is többféle módon tudjuk a gyakorlásunkat emelni az olajok által. Alkalmazhatjuk őket arra, hogy felkészítsük a testünket a gyakorlásra. Előkészíthetjük izmainkat, ízületeinket, hogy elkerüljük a sérüléseket, vagy éppen azért, hogy könnyedebben elérjük azt a teljesítményt, amit akár egy erőteljesebb, dinamikusabb irányzat megkövetel tőlünk. De hozzásegíthetjük a testünket is ahhoz, hogy a fizikai test aktivitásának nyomait, érzeteit, érzéseit, esetleg negatív következményeit (mint például az izomláz, vagy bizonyos típusú sérülések) ápolni legyünk képesek.


Még mindig a fizikai test felkészítése, de már az energetikai tapasztalatok felé való megnyílás lépcsőfoka is, amikor azért hívunk be bizonyos esszenciákat a jóga gyakorlásába, hogy a légzésünk általuk könnyebben, harmonikusabban, mélyebben, teljesebben tudjon áramolni. Hiszen, ha felszabadítottuk a légutakat, nyitottá tettük a mellkas terét, akkor tisztább terepet hoztunk létre a tudatos légzés, a figyelemmel, a tudatossággal egybeolvadt légzéssel való munkára is. Ha pedig a légzés és az elme elkezd együttműködni egymással, vagyis egységet alkotnak, akkor gondolataink megzabolázása, az elme természete szerinti működése feletti kontroll megszerzése felé tettünk jelentős lépést. 


Egyes pranayama technikák és légzőgyakorlatok teret nyitnak arra, hogy energetikailag befogadjuk az olajokat és képesek legyünk arra, hogy mélyen, áthatóan fejtsék ki minden szintű jótékony hatásaikat, mivel a technikák alkalmazása hozzásegít bennünket ahhoz, hogy minden sejtet, szövetet, szervet átjárjanak azok a kémiai molekulák, amelyek nem csak szervi működéseinket, de mentális-, energetikai és érzelmi állapotainkat is befolyásolják. 


Minden esszenciára igaz, hogy a megfelelő légző és testgyakorlatokkal együtt alkalmazva hatásukat megsokszorozhatjuk és előnyeiket a lehető legteljesebb mértékben érvényesíthetjük, annak érdekében, hogy a jógában megfogalmazott személyes céljainkat elérjük. 

A tematikus jógaórák, önálló gyakorlások témái szintén megtámogathatóak a megfelelő illatok megválasztásával. Az olajok olyan tartalmakat, üzeneteket, olyan erőket, tulajdonságokat hordoznak, amelyek képesek elvezetni bennünket odáig, hogy mindaz, amit addig csak a gyakorlás tudott megjeleníteni számunkra, mivel abban voltunk képesek megélni (akár a virabhadra öszpontosítása, fegyelme, vagy épp harciassága, vagy a uttanasana alázatossága, vagy a vakrasana visszatekintésre való képessége, vagy a dhanurasana hajlékonysága, vagy a paschnimottanasana hajlékonysága), azt valóban integrálni tudjuk életünkbe, életmódunkba, életvezetésünkbe, a világhoz és önmagunkhoz való hozzáállásunkba. A jóga és az esszenciák együttes támogatása az ilyenfajta belső munkában a lehető legtöbb, amit rajtunk kívülálló eszközök tehetnek értünk, miközben belső útjaink kanyargó ösvényein kísérnek bennünket.

ILLÓOLAJOK A RELAXÁCIÓBAN ÉS MEDITÁCIÓBAN

Jógagyakorlásunk célja az, hogy testi-lelki egészséghez, reálisan optimista gondolkodáshoz, szilárd elméhez, kiegyensúlyozott, stabil, örömteli élethez vezessen bennünket. Megtalálhatjuk mindezt önmagukban a jóga gyakorlataiban, ám nem érdemes elfeledkezni arról, hogy azok eredetileg semmi másra nem voltak hivatottak, mint hogy a testet felkészítsék, az elmét pedig előkészítsék a meditációs gyakorlatban való elmélyülésre. 


Számos olyan esszencia van, amely képes olyan hatást kifejteni az elmére, hogy általa abban könnyedebben csendesedjen le a gondolatok szüntelen áramlása, mélyebben tudjunk befelé fordulni, és könnyebben érjük el a különböző tudatmódosulások állapotait. Már a jógagyakorlás relaxációs fázisában élvezhetjük ebben segítő erejüket. A jóga nidra, vagy akár a hétköznapi relaxáció is tökéletesebbé tehető úgy, hogy olyan illatokat választunk, amelyek képesek olyan módon stimulálni az idegrendszert, hogy az a nyugalom, a belső elnyugvás, a megelégedettség, az elengedés állapotait idézze bennünk. 

Ezek nem feltétlen azok az olajok, amelyek hivalkodó illatukkal, kacérságukkal, önmaguk leplezetlen “magamutogatásával” kápráztatnak el bennünket. Sőt, ezek az olajok a meditációs praxis során kerülendőek, ha csak éppen nem az a célunk önfeltáró munkánk során, hogy az illatok által ébresztett asszociációs folyamatokat hívjuk és emeljük az abból származó tapasztalatokat, megéléseket, gondolati, érzelmi szilánkokat és mozaikokat a tudatosság felszínére, vagy éppen a kontempláció állapotában időzzünk.


A karakteres illatot nem hordozó olajok, amelyek ezáltal csendesek, mélyek, kevésbé megfoghatóak, kevesebb asszociációs folyamatot indítanak, nem késztetik képekben, színekben, gondolatokban való megfogalmazásra az elmét, könnyebben vezetnek mégis hatóanyagaiknál, szubtilis és energetikai hatásuknál fogva a hétköznapi tudatállapoton túli időtlen létezésbe, melyben a meditációs gyakorlat végső célja, hogy az önmagára ismerő tudat szabadon kibontakozhat mindenféle korlátok, kötöttségek, nevek, definiciók és formák nélkül. 


Az illóolajok megfelelő kiválasztása és helyes alkalmazása a jóga gyakorlás különböző szakaszaiban nagyban megtámogatja azokat az állapotokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy végül a megfelelő célokat érjük el a gyakorlás által. Az aromaterápia és a jóga együttes ereje képes arra, hogy testileg-lelkileg felkészítsenek és kísérjenek bennünket a gyakorlás során, könnyedebben érjük el a befelé fordulás, az elcsendesedés, önmagunk valódi észlelésének és érzékelésének állapotait, vagy éppen abban, hogy földeljenek, illetve biztonságos befolyást fejtve ki ránk emeljenek a szellem elérhető magasságaiba. Együttes erővel képesek arra, hogy a gyakorlásunk még inkább holisztikussá váljon és kifejezettebben, konkrétabban tudjuk tudatosan összekapcsolni lényünk különböző rétegeit, s ezáltal tökéletesebb teljességbe érkezzünk a jógaszőnyegen és túl azon…

VIP tagsággal a YOGA Collection teljes szubtilis aromaterápia elemzése elérhetővé válik számodra!

Tetszett?

Osszd meg Facebookon
Küldd el emailben

Szólj hozzá

Az oldal tartalma nem másolható

Ha szeretnél kapcsolatban maradni, akkor csatlakozz a közösségi oldalaimhoz.