Érzelmi aromaterápia szett sorozat – Forgive

A sorozat tartalma a szubjektív véleményemet tartalmazza, nem a cég hivatalos állításait. Az elemzés a szubtilis aromaterápia területén végzett tanulmányaim, képződéseim és intuícióim, érzéseim alapján született 2018 telén.

Forgive – az elengedés és megbocsátás olaja

Az érzelmi aromaterápia szett, ahogy utaltam rá már a gondolatmenet elején, nem csak külön-külön érzelmeket fogalmaz meg, hanem végig vezet bennünket egy érzelmi transzformáción tulajdonképpen. Márpedig ennek a transzformációnak, az átalakító, átíró, átváltoztató energiának, amit összességében képvisel a szett, egyik legfontosabb pillére, annak megsegítése, hogy az olyan múltban megélt eseményeket, tartalmakat, élettapasztalatokat, amelyek vélten vagy valósan, de nem a számukra kedvező módon alakultak és a kudarc, a megbántottság, a harag és düh, a fájdalom, a sértettség érzéseit keltették bennünk – valamilyen módon feloldja, kioltsa. Ezzel felszabadítva azok alól a gátló tényezők, hatások alól, mely az ezekben az érzelmekben hosszú távon benne tartanak minket, mintegy hibernálva érzelmileg bennünket egy szerte ágazóan befolyást gyakorló lelki állapotban, melyek megkötik az energiáinkat és akadályoznak a tovább lépésben, fejlődésben és a boldogság elérésében.

Jellemzően azt gondoljuk, hogy mások felé érezzük ezeket az érzéseket, de az emberek nagy része csupán másokra vetíti ki ezeket a valójában önmaga felé irányuló, lappangó érzelmeket. A megbocsátást akkor tudjuk mások felé gyakorolni, ha önmagunk felé már meg tudjuk élni és saját hiányosságainkkal, hibáinkkal, tévedéseinkkel, gyengeségeinkkel megtanultunk bánni, együtt élni, elfogadni, változtatni. Ekkor mások felé is megengedőbbé és elfogadóbbá válunk.

A Forgive energiái és minősége tehát abban való érzékenységünket fejleszti valójában, hogy önmagunk és mások felé is megértéssel és megengedéssel forduljunk.

Arra hangol, hogy olyan alapigazságokat ismerjünk fel magunkban, amelyek többé nem engedik, hogy életenergiánk a megbántottság, a sértettség, a harag, a düh, a fájdalom, a szenvedés állapotaiba hibernálódjanak.

Így mindazt az életerőt, amelyet a destruktív, negatív érzelmek őrlő malomkereke felélt bennünk, építő módon használhatjuk fel.

Ezeknek az érzéseknek a terheit cipelni a legnyomasztóbb, amit ember megélhet, és nincs felemelőbb, mint megtanulni megbocsátani és elengedni, amire nincs többé szükség már. Az önmaguk és mások felé érzett elfogadás, türelem és megengedés képességének fejlesztésében támogat.

Alkotóelemei a lucfenyő, bergamot, borókabogyó, mirha, az arborvitae, vagyis életfa fa, nootka fa, kakukkfű, citronella 

Ez a keverék egyébként jól szemlélteti, hogy miként hat az érzelmi keverék a saját témájában tökéletesen holisztikusan….

Lucfenyő (Picea mariana)

Hiszen egyik alkotójának, vagyis a lucfenyőnek például az is a szerepe, hogy a test szintjén gátolja meg a destruktív érzelmek romboló hatását, hiszen hat az endokrin rendszerre és éppen azokat a hormonális folyamatokat fordítja vissza, melyeket azok kiváltanak.

Azok a negatív érzelmek, amelyek feloldására törekszünk, mikor ezzel az olajjal dolgozunk, fizikai szinten erős stresszállapotot idéznek elő és veszélyeztetik a hormonális egyensúlyt. A lucfenyő azonban kortizol szerű tulajdonságokat hordoz, szabályozza a mellékvesék, pajzsmirigy, agyalapi mirigy működését, így közvetlen és közvetett módon egyszerre… hormonjaink egyensúlyban tartása által érzelmileg is harmonizál bennünket és támogat a megfelelő érzelmi válaszok, reakciók megélésében.

Ezért is fontos alkotóeleme például a balance keveréknek, ami kimondottan az egyensúlyi állapot kialakítására és megtartására törekszik.

A lucfenyő egyébként érzelmileg képes arra, hogy feloldja az érzelmi blokkokat, vagyis az olyan berögzült én állapotokat, melyek azok az érzések váltanak ki, amelyeket nem tudunk elengedni, feldolgozni, amelyeken nem tudunk túllépni. Szokták ezt a keveréket a megújulás keveréknek is nevezni és ebben a lucfenyőnek nagy szerepe van. Támogat abban, hogy tisztázzuk és rendezzük, vagyis szubtilis szinten fertőtlenítsük általa magunkat, belső világunkat.

Bergamot (Citrus bergamia)

Benne van a keverékben a bergamott… szintén egy olyan olaj, aminek az energiái az oldásra fókuszálnak. Elsősorban az önmagunkkal való viszonyunkat segít megfelelő irányba terelni és az önmagunkkal való jó kapcsolat értékeire vezet rá. Rámutat, ennek a kapcsolódásnak az erőforrás értékére, amire alapozva stabilan építhetjük fel kapcsolódásainkat másokkal is. Azokat a negatív én állapotokat szüntetik meg, melyek táptalajt adnak a mások iránt érzett haragnak, dühnek, féltékenységnek, vagyis a félelmet, a kisebbredűségi érzést, a nem vagyok elég jó érzését  szünteti meg.

Segít abban, hogy reálisan értsük és használjuk fel a kritikát, mentesüljünk a szégyen érzetétől, megszabaduljunk a kudarc, a veszteség élményétől azáltal, hogy kiemel ezek mélységéből.

Borókabogyó (Juniperus communis)

Borókabogyó…. nagyon mélyen gyógyít és olyan tartalmat hordoz magában, ami szerintem ebben a témában kulcsfontosságú, hiszen leginkább a félelmekkel dolgozik.

Sokszor hisszük azt, hogy azok az emberek nem tudnak megbocsátani, akik erősek, kemények, akiket nem hatnak meg az érzelmek és szilárdan, konokul állnak ki meggyőződésük mellett. De valójában, azok az emberek, akik nem képesek a megbocsátásra, vagy akár az elengedésre (bármilyen értelemben) tele vannak félelemmel. Félnek attól, hogy sérülnek, hogy kiszolgáltatottá válnak, hogy gyengének tartják őket majd érzéseik miatt, vagy ne adj isten kinevetik, megalázzák, megszégyenítik őket.

Ebben a keverékben a szerepe az a borókának, hogy mindazokat a félelmeket segítse leküzdeni, amelyek gátolnak abban, hogy végre felszabaduljunk az elengedésre váró érzelmi terhek alól.

A mélységek olaja is a boróka – az egyik nagy védelmező. Ezért is képes felszínre hozni, segíteni megdolgozni a legmélyebbre temetett félelmeinket is. Egyébként egy nagyon fontos női olaj, de erről majd máskor.

Az érzelmi, spirituális detoxikálás idején mindenképpen alkalmazzuk, hogy ki tudja űzni, tisztítani mindazokat az érzelmeket, amelyek nem a magunk vagy mások felé megélt tolerancia, elfogadás, megengedés, békés együttélés irányába vezetnek.

Mirha (Commiphora myrrha)

Mirha… szakrális olaj, amiről esett szó a karácsonyi podcastban, amelyben kimondottan ezekre a szakrális olajokra pillantottunk rá… itt azonban egy másik aspektusa érvényesül.

A mirha kulcsszavai közé tartozik a biztonság és a bizalom. És ilyen módon a jelenléte kapcsolódik a borókához, hiszen abban a bizalommal teli és biztonságos térben, amit a mirha megteremt, sokkal könnyebb elengedni a félelemeket és beleengedni magunkat a megbocsátás, vagy akár a bármi elengedésének állapotába.

Fantasztikusan épülnek egymásra a keverékbe az olajok és gyönyörűen illeszkednek össze egymással!

Egyébként a mirha is, mindazokat a traumákat oldja és tisztítja ki belőlünk, amelyek a gennyedző sebek, a mérgező érzelmek fortyogásainak melegágyát jelentik. Egészen a gyermekkori, tehát a személyiség alapozásának idejéről hozott mintákat, viselkedésmódokat, hangoltságot, beállítottságot képes finoman változtatni bennünk. (Ebben nagyon jól működik együtt az Arborrvitae-vel és a tömjénnel is.)

Ugyanakkor a mirha egy védelmező is, ami pajzsként feszül körénk, amikor az élet kihívásival és nehézségeivel nézünk szembe.

Igaz erre a keverékre, hogy akkor is nagyon jó,

amikor egy megrekedt személyiséget szeretnénk tovább mozdítani, vagy egy alapból negatív gondolkodásmódba beleszilárdult személyt segítenénk a változásban.

Arbortvitae (Thuja pilcata)

Az Arborvitae, vagyis az életfa ereje abban áll, hogy enyhülést hoz az embernek, leginkább azzal, hogy finomítja, puhítja lelkileg és megnyitja a szívet az érzések előtt, akár hogy engedje, akár hogy fogadja azokat. Az arobrovitae abban segít, hogy felismerjük: az élet nem harc, és nekünk nem kell folyton mindennel szemben védekeznünk, keménykednünk.

Nevezik az isteni kegyelem olajának is… ez a fajta minősége annak felismerésében segít, hogy nem kell ítélni, megítélni, elítélni másokat a cselekedeteik, döntéseik, vállalásaik miatt. Egészen egyszerűen mert nem dolgunk… nem annak minőségében vagyunk jelen a világban, aki megtehetné.

Közben az arborvitae egy földelő olaj is és ez a tulajdonsága visszahúz azoknak az érzelmeknek a ködéből, amelyekkel szemben az elengedést és megbocsátást kell gyakorolnunk ahelyett, hogy táplálnánk magunkba, elvesztve a józanságot és a realitást, akár a düh, akár a fájdalom érzése nyomán.

A generációs sérülések olajának is nevezik, tehát amikor a fájdalmak, sebek, bántások a család, a szülők, a felmenők részéről hozott, tovább vitt, vagy általuk okozott – akkor jól tudunk vele dolgozni.

Hamis ciprus (Cupressus nootkatensis)

Nootka ciprus szintén az értemet tartja tisztán és kiemel az érzelmi sárban való dagonyázásból, késztesse az embert bármilyen nem kívánatos érzés arra. Mentőkötelet dob, amikor készülünk nyakig merülni a sárba.

A béke, a megbékéltség érzését hozza el önmagunkkal és a világgal szemben is.

Kakukkfű (Thymus vulgaris)

A kakukkfű önmagában is a megbocsájtás képességének fejlesztését támogató olaj. Azokat az érzéseket emeli felszínre és tisztítja meg, amelyek negatív működésekbe húznak bennünket és mindazokat a mérgező érzelmeket, szemléletmódokat, konzekvenciákat segít újra értelmezni és átfogalmazni, meggyógyítani, amelyek azokhoz vezettek.

Nyitja a szív terét, erősíti a tolerancia, az elfogadás képességét. Arra sarkall, hogy megértőbben, nagyobb együttérzéssel forduljunk önmagunk és mások felé.

Ezzel egyidőben húz és emel… ösztönöz a továbblépésre, a meghaladásra, a felülemelkedésre és az őszinte elengedésre.

Citronella (Cymbopogon winterianus)

A Citronella pedig egy belső feszültséget enyhítő, léleksimogató olaj. Serkenti a szerotonin kiválasztását és ezáltal emel. De hatása nem csak a pozitív irányba való fordulás, hanem az a mentális erő is, ami kell ahhoz, hogy az ember elég bátor legyen a továbblépéshez.

Talán érzékelhető, hogy ez az olaj keverék is, ahogy az előző, a Console is – a múltban dolgozik, korábbi történések és események feldolgozásán, megoldásán, integrálásán.

A múltban történt, vagy múltból hozott események sokszor akadályoznak bennünket abban, hogy a jelen pillanatot képesek legyünk annak látni ami és képesek legyünk önmaga valóságában és nem korábbi események által hangoltan, színezetten megélni és értelmezni.

Nem véletlen jellemző, hogy az ember nagyrészt a múltban időzik. Nem alapvető rutinunk, képességünk az, hogy dolgozzunk az érzelmeinkkel és rendezzük azokat – pedig a boldogság képességének, a jelen pillanat megélésének és a pozitív jövő megteremtésének egyik alapja az, hogy nem csak mentálisan, de emocionálisan is gondozzuk önmagunkat. Ebben nagyszerű segítséget jelentenek az illatok.

Korábbi részek:

Bevezető

Console – megtartás, átalakulás

Tetszett?

Osszd meg Facebookon
Küldd el emailben

Szólj hozzá

Az oldal tartalma nem másolható

Ha szeretnél kapcsolatban maradni, akkor csatlakozz a közösségi oldalaimhoz.